28/10/09

OBRADOIRO DE IGUALDADE NA BIBLIOTECA.

O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar está a impartir no colexio un programa de intervención educativa en materia de IGUALDADE para o 3º ciclo.

OS OBXECTIVOS XERAIS QUE SE PRETENDEN ACADAR SON:

 Sensibilizar á comunidade educativa, alumnado, profesorado e familias, sobre a importancia da coeducación e o traballo na prevención da violencia de xénero.
 Potenciar a incorporación da perspectiva de xénero como metodoloxía de traballo que impregne todas as intervencións educativas, tanto dentro como fora do centro escolar (familia, grupos de iguais...).
 Ofrecer ao alumnado, ao profesorado e as familias as ferramentas necesarias para potenciar actitudes críticas fronte ás diferenzas de xénero.

Queremos agradecer desde aquí a labor que estos equipos comarcais do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar están a realizar co profesorado, alumnado e coas familias.
PARABÉNS POR ESTA INICIATIVA.
Reportaxe fotográfica da primeira sesión:


No hay comentarios:

Quizais tamén che interese

Related Posts with Thumbnails